Deze Privacy Policy (privacystatement) geldt voor het gebruik van deze website. Door het gebruik van onze website, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van jou. Wij gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Middels dit privacystatement willen wij jou zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen en het doel van de verwerking daarvan.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als je het contact- en/of aankoopformulier op onze website invult, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Dit betreffen onder meer: jouw naam/namen, e-mailadres en alle overige informatie die je aan ons verstrekt. 

Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van het voeren van correspondentie en registratie voor de wandelingen. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies.

Uw persoonlijke gegevens worden dus gebruikt voor:

  • De contacten die we met jou hebben. 
  • Een aanmelding, indien van toepassing;
  • Om je te kunnen informeren over onze activiteiten (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Het opstellen van statistieken over het gebruik van onze website. Jouw gegevens zullen echter nooit worden doorgegeven aan 3rd personen of instanties.

BEWAARTERMIJN 

Wij zullen de verzamelde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verwerkt.

COOKIES

Om onze site goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken.

RECHTEN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld op te vragen of een verzoek in te dienen tot beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Uiteraard kan je ook te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of de eerder gegeven toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken intrekken.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

KLACHT

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement zonder aankondiging aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels

Mis nooit meer een wandeling!

We sturen je geen spam! Lees ons privacybeleid voor meer informatie.